جمعیت احیای انسانی کنگره 60 نمایندگی کرج

اعتیاد یک بیماریست و بیماری را باید درمان کرد. ما راه درمان آن را یافته ایم ...

اعلام تغییر آدرس سایت

وبلاگ نمایندگی کرج به این آدرس منتقل شده است

 

karaj.congress60.org

 

زین پس اخبار نمایندگی را از این آدرس مطالعه فرمایید

 

karaj.congress60.org

+ نوشته شده در  شنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۴ساعت 11:11  توسط مدیریت وبلاگ  | 

قدرت درون

قدرت درون

باوری منفی که پیوسته ساکن بوده است ، طرز فکری را در ذهن نیمه هوشیارتان ایجاد خواهد کرد.

این طرز فکر در مسیر زندگیتان با شما دیدار خواهد کرد ، مگر اینکه آنرا خنثی کنید.اگر سرشار از سوء ظن باشید به زودی چیزی را که بدنبالش هستید پیدا خواهید کرد.

چیزی را که از آن می هراسید به سوی خود جذب می کنید و چیزی نمی تواند نجاتتان دهد مگر اینکه ترس هایتان را خنثی کنید.بدون ترس عمل کنید و به جانب شیران مسیرتان گام بردارید.ترس هایتان در قالب تجربه های واقعی عینیت خواهند یافت.

در حکایت سیندرلا ، مادر خوانده و خواهران ناتنی اش شکل های گوناگون فکری بودند که او در آگاهی اش ساخته بود.تقریبا هر کسی در افکارش نامادری ظالمی دارد که او را از نیکویی هایش بازمیدارد – معمولا آنرا خودکم بینی می گویند.

اما فرشته نجات بر او ظاهر می شود و به او می گوید که می تواند به میهمانی برود و از آنچه دلش می خواهد برخوردار شود.فرشته نجات ذهن فراهوشیار اوست ، نیروی الهی درون که به اتکا به او همه چیز ممکن می شود.

سیندرلا صندل شیشه ای خود را گم می کند و به خواسته اش ، به شاهزاده اش دست پیدا می کند.

ترسهایتان شما را به کنیز و خدمتکار تبدیل می کند ، قدرت درونتان را فراخوانید تا شما را آزاد کند و به خواسته هایتان برساند.

برگرفته از کتاب ((معجزه شهود)) اثر: فلورانس اسکاول شین

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۸ تیر۱۳۹۴ساعت 11:47  توسط قاسم هاشمی  | 

قدرت درون

قدرت درون

باوری منفی که پیوسته ساکن بوده است ، طرز فکری را در ذهن نیمه هوشیارتان ایجاد خواهد کرد.

این طرز فکر در مسیر زندگیتان با شما دیدار خواهد کرد ، مگر اینکه آنرا خنثی کنید.اگر سرشار از سوء ظن باشید به زودی چیزی را که بدنبالش هستید پیدا خواهید کرد.

چیزی را که از آن می هراسید به سوی خود جذب می کنید و چیزی نمی تواند نجاتتان دهد مگر اینکه ترس هایتان را خنثی کنید.بدون ترس عمل کنید و به جانب شیران مسیرتان گام بردارید.ترس هایتان در قالب تجربه های واقعی عینیت خواهند یافت.

در حکایت سیندرلا ، مادر خوانده و خواهران ناتنی اش شکل های گوناگون فکری بودند که او در آگاهی اش ساخته بود.تقریبا هر کسی در افکارش نامادری ظالمی دارد که او را از نیکویی هایش بازمیدارد – معمولا آنرا خودکم بینی می گویند.

اما فرشته نجات بر او ظاهر می شود و به او می گوید که می تواند به میهمانی برود و از آنچه دلش می خواهد برخوردار شود.فرشته نجات ذهن فراهوشیار اوست ، نیروی الهی درون که به اتکا به او همه چیز ممکن می شود.

سیندرلا صندل شیشه ای خود را گم می کند و به خواسته اش ، به شاهزاده اش دست پیدا می کند.

ترسهایتان شما را به کنیز و خدمتکار تبدیل می کند ، قدرت درونتان را فراخوانید تا شما را آزاد کند و به خواسته هایتان برساند.

برگرفته از کتاب ((معجزه شهود)) اثر: فلورانس اسکاول شین

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲ تیر۱۳۹۴ساعت 21:37  توسط قاسم هاشمی  | 

رهایی

"هر یک از این رها یافتگان پرنده ای خواهند شد که از ناباوری مطلق  به باور واقعی دست خواهند یافت"

روز چهارشنبه مورخ   1394/02/16   12 نفر از مسافران نمایندگی کرج به رهائی رسیدند ورسما" وارد سفر دوم شدند....


+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 23:4  توسط   | 

گرازش تصویری

 

گزارش تصویری تقدیر از کلیه کمک راهنمایان شعبه کرج

از طرف مرزبانان گروه مسافران شعبه

که توسط ایجنت محترم شعبه انجام شد

(ادامه مطلب)

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 22:57  توسط   | 

گزارش جلسه سه شنبه94/02/15

کمک راهنمایی یعنی اجرایی و نهادینه کردن آموزشهایی که من در کنگره گرفتم

روز سه شنبه 94/02/15 آخرین جلسه از دور بیست و یکم سری کارگاه های

 آموزشی خصوصی کنگره60 شعبه کرج به استادی آقای امیر کفافی

نگهبانی آقای محمد و دبیر موقتی آقای محمد با دستور جلسه:

((هفته راهنما))

 

راس ساعت 16 آغاز به کار نمود

(خلاصه سخنان استاد)

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 22:40  توسط   | 

گزارش جلسه دوشنبه مورخ 94/02/14

 باید به شایستگی از راهنما ها تشکر کنیم و طبق رسم کنگره باید پاکت بدهیم حتی اگر نوشته ای در پاکت بگذاریم زیرا راهنما دنبال عشق است .

 

 

 

روز دوشنبه مورخ 94/02/14سومین جلسه از دوره شانزدهم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 شعبه کرج ویژه مسافران با استادی آقارضا شجاعی و نگهبانی آقا احمد رضا و دبیری آقا فرهاد با دستور جلسه (هفته راهنما)راس ساعت 16 آغاز بکار نمود.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 12:15  توسط مدیریت وبلاگ  | 

به نام خدا

هفته راهنما 

بزرگترین راهنما خداست

خدا

 

ما در هر جمع وگروهی که هستیم یک راهنما نیاز داریم چون به هر دلیل آن جمع را قبول کردیم ومی خواهیم از جمع استفاده کنیم وهدفی که داریم به آن برسیم .راهنما کسی است که راهی را رفته ودر آن راه تجربه کسب کرده وما به عنوان یک تازه وارد هیچ اطلاعی از آن نداریم وتا زمانی که با راهنما همراه نشویم هرگز نمی توانیم به هدف خود برسیم ،راهنماها در هر جمعی معلمین ومربی های آن گروه هستند واعضاء خواه نا خواه باید به آنهااحترام بگذارند به عنوان یک پیش کسوت وبه عنوان فردی که توانوقدرت انجام کاری را دارد که اعضای دیگر در آغاز این توانایی را ندارند.هفته راهنما در کنگره را پاس می داریم چون راهنما های ما چراغ راه ما بودند وبه حقیقت مانند پدری یا مادری که دست کودکش را می گیرد وراه رفتن به او می آموزد قدم به قدم با ما پیش رفتند وبه درد های ما گوش کردند وبا دانشی که در اختیار ما گذاشتند بدون چشمداشت ،باعث موفقیت ما شدند بدون اینکه نصیحت کنند ،سرزنش کنند ،ویا ترحم ودلسوزی کنند وفقط راه درست زندگی کردن را به ما آموختند وما با کمک این عزیزان بزرگوار یاد گرفتیم که می شود نوع دیگری دید ،می شود طور دیگری زندگی کرد .به کمک آنها یاد گرفتیم باوری در نا باوری وجود دارد که بجز بالا بردن دانش نمی شود به آن دست یافت ! 

باوری در نا باوری همان است که کنگره از زبان راهنماهای عزیزمی خواهد بگوید ای راه گم کرده !کنگره معجزه نیست بلکه تنها یک انگشت اشاره است،کنگره هرگز ارزش را تولید نمی کند ،بلکه ارزش های فراموش شده را یاداورمی شود! 

دروغ نگو،در کار دیگران فضولی نکن ،با خودت صادق باش ، در لحظه زندگی کن ،در توهم نباش و... 

همه چیزهایی بودند که ما می دانستیم اما به مرور فراموش کردیم وبا هزاران دلیل وتوجیه از آنها فاصله گرفتیم0 

هفته راهنما را خدمت راهنماهای عزیز وبزرگوار تبریک می گویم خاصه جناب جعفر اسدی وسرکار خانم سهیلا اسدی.  

نویسنده همسفر شیدا. 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 22:9  توسط همسفر شیدا  | 

برگزاری مسابقات شطرنج

 مسابقات شطرنج نمایندگی کرج

در این دوره از مسابقات  45 نفر از اعضاء کنگره 60 نمایندگی کرج شرکت نموده اند که در 9 گروه 5 نفره رقابت خواهند نمود .

جمعه 94/02/12 در پارک چمران بعد از قرعه کشی و گروه بندی ، بازی ها  در گروه های مختلف آغاز گردید .

ادامه این مسابقات هر هفته جمعه در پارک چمران پیگیری و نتایج متعاقبا اعلام خواهد شد .

                               اسامی شرکت کنندگان و گروه بندی ها در ادامه مطلب 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 0:9  توسط قاسم هاشمی  | 

گزارش جلسه یکشنبه 94/02/13

حضرت علی می فرمایند هرکس یک کلمه به من یاد بدهد من را بنده خودش کرده

روز یکشنبه 94/02/13 آخرین جلسه از دور بیست و پنجم سری کارگاه های

 آموزشی خصوصی کنگره60 شعبه کرج به استادی آقای اکبرسعادتی

نگهبانی آقای علی و دبیری آقای امین با دستور جلسه:

((هفته راهنما))

راس ساعت 16 آغاز به کار نمود

(خلاصه سخنان استاد)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 22:29  توسط   | 

اخبار تولد

روز پنج شنبه مورخ 1394/2/17 جشن  پنجمین سال رهایی (آزادمردی)  آقای بهزاد بابایی رهجوی آقای حمیدغالب پور  را در نمایندگی کرج جشن می گیریم..

 

پیشاپیش این روز بزرگ را خدمت ایشان و همسفران محترمشان خانوم نیره(کمک راهنما) و خانوم سیما بابایی(مرزبان خانواده)  تبریک عرض می کنیم.حضور شما سروران گرامی باعث باشکوه تر برگزار شدن این جشن می شود...

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 17:47  توسط   | 

گزارش جلسه پنج شنبه مورخ 94/02/10

تشکر کردن از مخلوق ، همانند تشکر کردن از خالق است. گاه ما دستمان به خدا نمی رسد ولی دستمان به بنده هایش که می رسد ، و این کار را با همان دید انجام می دهیم ، که در این را در کنگره فرا گرفته ایم. 

روز پنجشنبه 94/02/10 پنجمین جلسه از دور هجدهم سری کارگاه هایآموزشی خصوصی کنگره60 شعبه کرج به استادی ایجنت محترم شعبه آقای فرهاد حاجیان پور

نگهبانی آقای رضا و دبیری آقای حسن با دستور جلسه:

((هفته راهنما))

راس ساعت 16 آغاز به کار نمود

(خلاصه سخنان استاد)

+ نوشته شده در  جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 3:46  توسط   | 

رهایی

"هر یک از این رها یافتگان پرنده ای خواهند شد که از ناباوری مطلق  به باور واقعی دست خواهند یافت"

روز چهارشنبه مورخ   1394/02/09   2 نفر از مسافران نمایندگی کرج به رهائی رسیدند ورسما" وارد سفر دوم شدند....


+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 13:20  توسط   | 

آزمون سراسری کنگره 60

برگزاری آزمون سراسری کنگره 60

http://uploadyar.com/uploads/ac5f68ecb5b11.jpg

در اولین روز از اسفند ماه سال 1392 در نمایندگی کرج آزمون سراسری کنگره 60 با حضور 75 نفراز مسافران و همسفران (24 همسفر و 51 مسافر) از نمایندگی های وحید، سلمان شهر و کرج ، با حضور دیده بان محترم جناب آقای رضا ترابخانی برگزار شد.


برچسب‌ها: آزمون, کمک راهنمایی, جهان بینی, سراسری, کنگره 60
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲ساعت 18:45  توسط مدیریت وبلاگ  | 

دستور جلسات هفتگی...

استاد این هفته وبلاگ: سرکار خانم آنی ( دیده بان همسفران کنگره 60)


دستور جلسه این هفته: هفته دیده بان(جشن)اينها قانون گذارهاي كنگره هستند در ابتدا قانوني نوشته ميشود  و در جلسه  افراد ديده بان آن را مطرح مي كنند .و در جلسه بررسي مي شود توسط افراد ديدبان و بعد از تائيد افراد آن را به ثبت و بعد به اجرا  درمي آوريم .در كل 14 ديده بان داريم و يك نگهبان كه اين افراد زير  نظرخود آقاي مهندس هستند . . .


برچسب‌ها: دیده بان, کنگره, خدمت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲ساعت 10:0  توسط همسفر منا  | 

مطالب قدیمی‌تر

http://up60.ir/images/964238.jpg

کنگره 60 درمان اعتیاد